عبارت cold blooded

Cold blooded: adjective

/koʊld blʌdɪd/ US
/kəʊld blʌdɪd/ UK

۱٫ Animal has a body temperature that change with the temperature of the air or ground around it, such as snake
حیوانات خونسرد
Snakes are cold blooded animals.
مارها حیوانات خونسردی هستند.

۲٫ Without emotion or feeling; dispassionate; cruel
خونسرد، بی احساس، بی رحم
He committed a cold blooded murder.
او مرتکب قتل وحشیانه ای شد.

۳٫ Sensitive to cold.
حساس به سرما، سرمایی
He’s cold blooded
او آدم سرمایی است.

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *