عبارت down to earth

Down to earth: adj

/dɑʊn tu ɜ:ɵ/ uk
/dɑʊn tu ɜr:ɵ/ us

Practical, reasonable, natural and friendly
صادق و رو راست، خاکی، دوستانه، منطقی

She is a down to earth woman with no pretension.
او زن صادق و بدون ادعایی است.

Fran’s friendly, down to earth person.
فران آدم دوستانه و خاکی است.

He was a very down to earth
او آدم خیلی خاکی بود.

Down to earth: idiom

Down to earth people or ideas are practical and work well

I like her down to earth approach to problem solving
دید واقع بینانه اش را برای حل مسایل دوست دارم.

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *