عبارت come down ro earth

Come down to earth
/kʌm dɑʊn tu ɜ:ɵ/

To become realistic, to become alert to what is going on around one, be reasonable
to stop dreaming and return to practical matters.

منطقی بودن، منصفانه بودن، واقع بین بودن، از خواب و رویا بیدار شدن

When it comes down to earth.
وقتی صحبت از منطقی بودن میشه

You have a fit of enthusiasm, john, but you must come down to earth.
(جان خیلی اشتیاق و علاقه داری اما باید منطقی باشی ( واقع بین باشی

Have you come down to earth yet?
هنوز تو خواب و رویایی ؟

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *