تمرین ترجمه

تمرین مراحل پنج گانه ترجمه

  1. خواندن و درک محتوای متن
  2. معادل یابی برای واژه های کلیدی و ترکیب ها و اصطلاح ها
  3. پیش نویس ترجمه
  4. ویرایش پیش نویس ترجمه
  5. متن ویرایش شده ترجمه

با توجه به مراحل ترجمه متن هایی را با این مراحل ترجمه خواهیم کرد متن هایی که زیر آمده متن های علمی می باشند و برای سطح متوسط به بالا است و اگر برای فردی که ابتدای راه است و دانش و دایره لغات زیادی ندارد باید برا اساس سطحتون که در جلسه دوم گفته شد یک متن ساده تر را انتخاب و این مراحل را تمرین کنید.

متن مورد نظر برای ترجمه

Mechanical element in ordinary speech
۱٫ Ordinary speech is largely concerned with registering our reactions to what goes on outside us. 2. In all such reactions there’s large automatic or mechanical element. 3. And if our only aim is to say what gets by in society, our reaction will become almost completely mechanical. 4. That’s the direction in which the use of clichés takes us. 5. In a society which changes rapidly, many things happen that frighten us or make us feel threatened. 6. People who can do nothing but accept their social mythology can only try to huddle more closely together when they feel frightened or threatened, and in that situation their clichés turn hysterical. 7. Naturally that doesn’t make them any less mechanical. 8. Some years ago, in a town in the united states, I heard somebody say those yellow bastards,” meaning the Japanese. 9. More recently, in another town, I heard somebody else use the same phrase, but meaning the Chinese. 10. There are many reasons, not connected with literary criticism, why nobody should use a phrase like that about anybody. 11. But the literary reason is that the phrase is pure reflex: it’s no more a product of conscious mind than the bark of a dog is.

مرحله اول: خواندن و درک محتوا متن
موضوع و عنوان متن:
گفتار عادی و نقش آن در ضبط واکنش های ما نسبت به آنچه در پیرامون ما می گذرد و تفاوت بین نقش گفتار واکنشی و گفتار هوشیارانه.

عنوان: عنصر خودکار در گفتار عادی
واژه های کلیدی متن:
.Speech, reaction, automatic, mechanical, cliché, mythology, hysterical, literary, reflex, conscious mind
ترکیب ها و اصطلاح ها:
.What gets by, to huddle together, is largely concerned with

مرحله دوم: معادل یابی برای واژه های کلیدی و ترکیب ها و اصطلاح ها

واژه های کلیدی متن:
Speech, گفتار
reaction, واکنش
automatic, خودجوش
mechanical, خودکار
cliché, کلیشه، گفتار قالبی
mythology, اسطوره
hysterical, جنون آمیز
literary, ادبی
reflex, غیرارادی
conscious mind. ذهن هوشیار
ترکیب ها و اصطلاح ها:
What gets by, آن چه مورد قبول است
to huddle together, به هم نزدیک شدن
is largely concerned with. بیشتر به …. می پردازد، بیشتر با …. سر و کار دارد،
بیشتر متوجه … است.

مرحله سوم: پیش نویس ترجمه

۱٫ گفتار عادی بشر بیشتر به ضبط واکنش های ما به اتفاقات اطراف ما می پردازد ۲٫ در تمام این واکنش ها یک عنصر خودکار و جوش قابل ملاحظه‌ای وجود دارد۳٫ اگر هدف ما تنها آن چیزی است که مورد قبول جامعه باشد واکنش ما تقریباً همگی خود کار خواهند شد۴٫ این مسیری است که کاربرد کلیشه یا رفتار قالبی در زبان طی می‌کند ۵. در جامعه‌ای که به سرعت در حال تحول است اتفاقات زیادی می‌گذرد که ما را به وحشت می‌اندازد یا تهدید می‌کند ۶ .مردمی که جز پذیرش اسطوره های اجتماعی کار دیگری از آنها ساخته نیست هنگامی که احساس وحشت یا تهدید می‌کنند و سعی می‌کنند به یکدیگر بیشتر نزدیک شوند و در این شرایط کلیشه‌ها یا گفتار قالبی آنها رنگ جنون‌آمیز به خود می گیرد۷٫ طبیعتاً چنین وضعیتی حالت مکانیکی و خود به خودی گفتار آنها را کم نخواهد کرد ۸ .چند سال پیش در یکی از شهرهای ایالت امریکا شنیدم کسی عبارت حرام زاده های زرد را برای اشاره به ژاپنی ها به کار برد ۹٫ به تازگی در شهر دیگر شنیدم کسی دیگر هم این عبارت را به کار برد ولی این بار برای اشاره بر چینی‌ها۱۰٫ دلایل زیادی است که به نقد ادبی هم مربوط نیست برای اینکه هیچ کس نباید چنین عباراتی را در مورد کسی به کار برد ۱۱. اما دلیل ادبی اش این است که این عبارتی غیر ارادی است یعنی به همان اندازه واق واق سگ محصول یک ذهن هوشیار است.

مرحله چهارم : ویرایش پیش نویس ترجمه 

(قسمت هایی که پر رنگ شده است قسمت هایی است که باید وایرایش شوند و در بعضی موارد حذف شوند.)

۱٫ گفتار عادی بشر بیشتر به ضبط واکنش های ما به اتفاقات اطراف ما می پردازد ۲٫ در تمام این واکنش ها یک عنصر خودکار و جوش قابل ملاحظه‌ای وجود دارد۳٫ اگر هدف ما تنها آن چیزی است که مورد قبول جامعه باشد واکنش  های ما تقریباً همگی خود کار خواهند شد۴٫ این مسیری است که کاربرد کلیشه یا رفتار قالبی در زبان طی می‌کند ۵. در جامعه‌ای که به سرعت در حال تحول است اتفاقات زیادی می‌گذرد که ما را به وحشت می‌اندازد یا تهدید می‌کند ۶ .مردمی که جز پذیرش اسطوره های اجتماعی کار دیگری از آنها ساخته نیست هنگامی که احساس وحشت یا تهدید می‌کنند و سعی می‌کنند به یکدیگر بیشتر نزدیک شوند و در این شرایط کلیشه‌ها یا گفتار قالبی آنها رنگ جنون‌آمیز به خود می گیرد۷٫ طبیعتاً چنین وضعیتی از  حالت مکانیکی و خود به خودی گفتار آنها کم نخواهد کرد ۸ .چند سال پیش در یکی از شهرهای ایالت امریکا شنیدم کسی عبارت حرام زاده های زرد را برای اشاره به ژاپنی ها به کار برد ۹٫ به تازگی در شهر دیگر شنیدم کسی دیگر هم این عبارت را به کار برد ولی این بار برای اشاره بر چینی‌ها ۱۰٫ دلایل زیادی است که به نقد ادبی هم مربوط نیست برای اینکه هیچ کس نباید چنین عباراتی را در مورد کسی به کار ببرد ۱۱. اما دلیل ادبی اش این است که این عبارتی غیر ارادی است یعنی به همان اندازه واق واق سگ محصول یک ذهن هوشیار است.

مرحله پنجم : متن ویرایش شده ترجمه

عنصر خودکار در گفتار عادی
۱٫ گفتار عادی بشر بیشتر به ضبط واکنش های ما نسبت به رویدادهای پیرامونی  می پردازد ۲٫ در همه این واکنش ها، عنصر خودکار و جوش قابل ملاحظه‌ای وجود دارد.۳٫ اگر هدف ما تنها  آن چیزی باشد که مورد قبول جامعه است، واکنش ما تقریباً همگی خود کار خواهند شد.۴٫ این مسیری است که کاربرد کلیشه یا رفتار قالبی در زبان طی می‌کند ۵. در جامعه‌ای که به سرعت در حال تحول است ،اتفاقات زیادی می‌گذرد که ما را به وحشت می‌اندازد یا تهدید می‌کند ۶ .مردمی که جز پذیرش اسطوره های اجتماعی کار دیگری از آنها ساخته نیست، هنگامی که احساس وحشت یا تهدید می‌کنند  سعی می‌کنند به یکدیگر بیشتر نزدیک شوند و در چنین موقعیتی کلیشه‌ها یا گفتار قالبی آنها رنگ جنون‌آمیز به خود می گیرد۷٫ طبیعتاً چنین وضعیتی از حالت مکانیکی و خود به خودی گفتار آنها کم نخواهد کرد. ۸ .چند سال پیش در یکی از شهرهای ایالت امریکا شنیدم کسی عبارت حرام زاده های زرد را برای اشاره به ژاپنی ها به کار برد ۹٫ به تازگی در شهر دیگر شنیدم کسی دیگر هم این عبارت را به کار برد ولی این بار برای اشاره بر چینی‌ها ۱۰٫ دلایل زیادی است که به نقد ادبی هم مربوط نیست برای اینکه هیچ کس نباید چنین عباراتی را در مورد کسی به کار برد ۱۱. اما دلیل ادبی اش این است که این عبارتی غیر ارادی است یعنی به همان اندازه واق واق سگ محصول ذهن هوشیار باشد.

 

با دوستانتان به اشتراک بگذارید

3 پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *